Kan foreldre eller foresatte være med på trafikalt grunnkurs?

Svar:

Regelverket regulerer antall elever som kan være tilstede på kurset (16). Foreldre/foresattes deltagelse på trafikalt grunnkurs i en slags observatørrolle vil således være opp til opplæringsinstitusjon å avgjøre. Deres eventuelle deltagelse må selvfølgelig ikke innebære at målene i trafikkopplæringsforskriften og tilhørende læreplaner ikke blir oppfylt. Det kan imidlertid presiseres at Statens vegvesen vil oppfordre til at foreldre/foresatte deltar på den delen av trafikalt grunnkurs som omhandler øvingskjøring.

Jeg har inndratt førerrett i klasse T, og etter at inndragningstida er over ønsker jeg å øvingskjøre i kl B. Må jeg ha trafikalt grunnkurs?

Svar:

Du behøver ikke trafikalt grunnkurs før øvingskjøring i klasse B, dersom du har fått tilbake førerretten i klasse T. Men du må ta deler av trafikalt grunnkurs før førerprøven (kjøring i mørket og førstehjelp).

Hvorfor må ikke de som har mopedførerbevis, førerkort for mopedbil, traktor, snøscooter eller motorsykkel ta trafikalt grunnkurs?

Svar:

Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Dersom du har førerett i en annen klasse på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller føreprøve antas det at slike ferdigheter allerede er mer eller mindre på plass. Innehavere av mopedførerbevis, førerett i klasse M 146 (tohjuls moped på bakgrunn av opplæring og evt førerprøve), S (snøscooter) og T (traktor) må likevel ha opplæring i kjøring i mørket og førstehjelp før de kan gå opp til førerprøven.

Når kan jeg tidligst starte på trafikalt grunnkurs?

Svar:

Når du har fylt 15 år. Dersom trafikalt grunnkurs gjennomføres i det offentlige skoleverket kan det gjennomføres i 10. klassetrinn, selv om man ikke har fylt 15.


Er det eksamen på trafikalt grunnkurs?

Svar:

Nei.

Kan jeg ta kjøretimer ved trafikkskole før jeg har tatt det trafikale grunnkurset?

Svar:

Nei, det kan du ikke, med mindre du har førerkort i annen klasse. Førerkort for tohjuls moped på bakgrunn av alder gir ikke fritak.

Kan jeg ha fravær på deler av trafikalt grunnkurs og likevel få utstedt bevis?

Svar:

Nei, selv ikke med legeattest. Har du fravær på deler av kurset må dette tas igjen før du kan få utstedt beviset.

Hvis jeg tar trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden får jeg da kursbevis uten å ha gjennomført kurs i kjøring i mørket?

Svar:

Ja, men opplæring i kjøring i mørket må da tas på et senere tidspunkt.

Hva inneholder trafikalt grunnkurs?

Svar:

Kurset er på 17 timer, og inneholder følgende tema: Trafikksystemet, lover og regler, førers ansvar, førstehjelp, og kurs i kjøring i mørket.